October 12th, 2018

СУПчика хочится

Воссоздать в Киеве Ставропигию Вселенского Патриарха...

Достопочтенный rwmios_f:


"ДА ВОЗРАДУЮТСЯ НЕБЕСА! УКРАИНА СТАВРОПИГИЯ ЦАРЬГРАДА. КАК АФОН!

https://www.patriarchate.org/-/communiq-1

Ἀνακοινωθέν (11/10/2018).

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας κατά τάς ἡμέρας 9-11 τ.μ. Ὀκτωβρίου 2018. Κατ᾿ αὐτήν ἐξητάσθησαν καί συνεζητήθησαν τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα.

Сошедшийся, под председательством его Божественейшего Всесвятейшества, Святой и Священный Синод на свое очередное совещание в дни 9-11 Октября.
На нем, были рассмотренны и обсужденны стоящие на повестке дня вопросы.

Τό ἱερόν σῶμα ἠσχολήθη ἰδιαιτέρως καί διά μακρῶν μέ τό ἐκκλησιαστικόν θέμα τῆς Οὐκρανίας, παρόντων καί τῶν Ἐξάρχων τῶν ἀποσταλέντων εἰς Οὐκρανίαν, ἤτοι τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Edmonton κ. Ἱλαρίωνος, καί, κατόπιν διεξοδικῶν συζητήσεων, ἀπεφάσισε:

Священное тело особо и долго занималось церковным вопросом Украины, в присутствии и экзархов, т.е всесвященного г.Даниила архиепископа Паифилийского и боголюбивейшего епископа Эмонта Иллариона и после чередующихся заседаний решило:

1) Νά ἀνανεώσῃ τήν ἤδη εἰλημμένην ἀπόφασιν ὅπως τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον χωρήσῃ εἰς τήν χορήγησιν αὐτοκεφαλίας εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας.

1)Обновить уже принятое решение о даровании автокефалии Церкви Украины

2) Νά ἀνασυστήσῃ τό ἐν Κιέβῳ τό γε νῦν Σταυροπήγιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἕν ἐκ τῶν πολλῶν ἐν Οὐκρανίᾳ Σταυροπηγίων Αὐτοῦ ἐκ τῶν παρελθόντων αἰώνων.

2) Воссоздать в Киеве Ставропигию Вселенского Патриарха, одну из многих его Ставропигий прошедших веков.Collapse )
СУПчика хочится

Про хороших попов...

Питирим Волочков


«ПОКАЕМСЯ

В комментариях видывал всякого,
На монашество, и о попах:
"Все в гробах мы сгниём одинаково,
Каждый ходит погрязший в грехах."

С интернетом те совесть утратили,
Кто не видел хороших попов.
Засиделись в сетях обыватели
И забыли про подвиг Христов. Collapse )
СУПчика хочится

Нет больше такой Церкви...

Прот-Всеволод Чаплин:


«Нет больше такой Церкви - "Константинопольский патриархат". Есть раскольничья секта, вступившая в общение с другими раскольниками - без их покаяния и без решения Церкви, от которой они откололись. Те, кто будут ходить в храмы этой секты, - более не христиане. Collapse )
СУПчика хочится

Возможные сценарии событий...

В продолжение темы "Три канонические церкви на Украине..."

Один из возможных сценариев дальнейших событий:

Достопочтенный sixten_nystrem:


"Погодите, лично я ничего не понимаю. Если КПль признал Филарета, то на кой теперь ему автокефалия отдельно? Это как масло маслом намазать. Все на Украине есть канонический Киевский патриархат, государство может начинать экспроприацию в его пользу. УАПЦ может в него вступить пока не поздно, ну и Саша Драбинко церковным сторожем устроиться".

отсюда


P.S. Еще один возможный сценарий,
взираючи в дедулькин мелкоскоп:Collapse )
СУПчика хочится

На трон Константинопольских Патриархов...

Из дневной почты:


Владимир Николаев:

«ПАТРИАРХА ИРИНЕЯ ПЕРВАГО --- НА ТРОН КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИХ ПАТРИАРХОВ !!! АКСИОС, АКСИОС ... АКСИОС !!!!

на трон Константинопольских Патриархов ВОССТАВИТЬ истинного православного Патриарха -антиэкумениста, патриарха -антипаписта, Блаженннейшаго и Святейшаго Патриарха Святаго Града Иерусалима и всея Свято Земли Палестины Иринея Перваго, незаконно и преступно свергнутого по указке ВОР-ФОЛОМЕЕМ и всей масонской закулисной антиправославной бандой.


Это сатанинское нападение с помощью лже-архипастырей на законного Предстоятеля Матери всех Церквей - Церкви Православной Иерусалимской привело к тем страшным последствиям, которые разоворачиваются с особой силой сегодня.Collapse )
СУПчика хочится

Никаких резких действий и заявлений...

Достопочтенный abbatus_mozdok, он же архимандрит Феогност Пушков:


"Поворот в украинском церковном вопросе…


По решениям Синода Константинопольского Патриархата 11.10.2018.

1. По Филарету:

1.1. То, что анафему с Филарета надо было давно снять, я писал еще лет 10 назад. Все судебное дело «шито белыми нитками», и Москва после смерти Алексия могла взять на себя инициативу. Время было упущено дважды. Когда в прошлом году Киев начал «нажимать» на США, а США – на Варфоломея, Москва могла перехватить инициативу автокефалии в свои руки и дать «томос» Онуфрию, «шепнув на ушко», что не против, если на внутреннем соборе уже автокефальная УПЦ снимет с Филарета анафему (уроком служит решение I Всел.Собора по Антиохии, где было поставлено в храме две епископские кафедры и, тем самым, был уврачеван раскол). В таком случае Москва и епископат УПЦ был бы в полном выигрыше: Никто бы не стал отжимать Лавры и приходы, а епископы «московского разлива» тихо и мирно остались бы на ключевых ролях получившей автокефалию УПЦ. Это было бы выгодно всем.Collapse )
СУПчика хочится

Что будет завтра с нами?

Из вечерней почты – письмо клирика Саратовской епархии:


"Дорогой дедулько!

Часто можем мы сейчас слышать, что на Украине специально автокефальной темой отвлекают народ от беды и нужды. Но и мы совсем забыли о наших проблемах, и споря о раскольничьих провокациях и не думаем, что будет завтра с нами -священнослужителями и мирянами обычных российских епархий. Продолжается выделение новых епархиальных структур и идёт слух, что в ближайшее время у нас будут рукоположены новые «деспоты». Особенно сотрясается сейчас в сплетнях Саратовская губерния. Когда впервые делили эту область на епархии, то Лонгин, видя примеры Екатеринбурга и Ростова, так испугался, что придётся переезжать на иное место, что предложил создать аж 4 епархии. Этим он хотел загладить свои «шалости» на патриарших выборах и показать полную лояльность. Однако Балаковскую епархию так и не создали, а поделили как везде - на 3. Сейчас проект возник снова, и Лонгин пытается протолкнуть в архиереи своего давнего наперсника, вечного спутника и бывшего водителя, с репутацией полуспортсмена, полубандита Евфимия, с которым он уже 25 лет живет под одной крышей.Collapse )
СУПчика хочится

Иногда бумеранг возвращается...

Из вечерней почты:


"Здравствуйте уважаемый дедулька!

Не знаю будет ли для Вас эта информация новостью, но все же поделюсь:
Помните историю с захватом храма в Буграх?
Так вот теперь эта история получила интересное продолжение.
Теперь защиты просят в усадьбе Богословка, в которой самоотверженно служит священник Максим Радаев.
Точнее куда он вернулся обратно. после неудачной и фееричной попытки стать настоятелем храма в Буграх.
Тогда прихожане их Покровского храма и некоторые клирики писали в соц сетях, что вся ситуация нормальна,
что Радаев прекрасный человек, что всем нужно свыкнутся с решением епископа.
Теперь, они бьют в набат и просят защитить Богословку от церковного произвола:
Вопрос! А что же изменилось? Иногда бумеранг возвращается....
Подробностей я всей этой истории не знаю, но полагаю что мы еще об этом услышим.
Просто очень интересно получается. Награда нашла своих героев...
Или Холодов, Радаев и д.р. знали что такое может быть и по этому спешили занять Бугры?

С уважением,
Мария".


Ниже приводится ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси КириллуCollapse )
СУПчика хочится

Кто виноват в сем грандиозном фиаско?

СВЯЩЕННИК ДМИТРИЙ НЕНАРОКОВ: ГАВАНА — ФАНАР — ВОЙНА. КТО ВИНОВАТ?


"Вопрос об автокефалии Украинской православной церкви с самого времени развала СССР домокловым мечом нависал над РПЦ МП. И были моменты, когда казалось, что это вот-вот произойдет, но каким-то чудом не происходило: всегда находилось несколько архиереев, не согласных с автокефалией.

Сегодня вечером стало известно о снятии Константинопольским патриархом канонических прещений (анафем за раскол) с глав местных религиозных образований — УПЦ КП и УАПЦ — Филарета (Денисенко) и Макария (Малетича) соответственно. И сие означает, что два этих образования составят ядро новой Единой Украинской церкви, в которой не будет места большинству украинцев, традиционно принадлежащих Украинской православной церкви Московского патриархата. Учитывая национальный и социальный состав паствы УПЦ КП и УАПЦ, бесправное положение большинства православных Украины приведет к новым виткам межрелигиозных конфликтов, смуте и гражданской войне...

Непосредственную ответственность за катастрофу однозначно несет лично Владимир Михайлович Гундяев, который под прикрытием дыма и крови войны на Донбассе устраивал личные дела самое главное из которых – заключение в феврале 2016 года союза с Ватиканом в лице папы Франциска Бергольо. События на Украине 2013-18 годов свидетельствуют: Глава РПЦ и его команда вовсе не занимали той страусиной позиции, как об этом пишут аналитики. Напротив, они сознательно не предотвратил братоубийственную бойню и последующий за тем кровавый (а он будет кровавый) раскол. Ибо то, что происходит на Украине, включая автокефалию, — часть многоходового плана Ватикана. Кирилл, заключая унии с Ватиканом, прекрасно знал об этом и шел на это вполне сознательно.

Гундяев сознательно предал Церковь, народ, государство. Он виновник невиданного в истории грандиозного политического, дипломатического фиаско, которое ныне потерпела Россия, и его действия подлежат законному государственному осуждению по соответствующей грозной статье Уголовного Кодекса. Collapse )